Elektroprivreda obavještava građane da će od 1. novembra doći do značajnog povećanja cijene električne energije, što će rezultirati većim izdacima za domaćinstva. Prema nedavno objavljenom cenovniku Elektroprivrede Srbije, cijene električne energije će se povećati za 9,28 odsto po kilovat-satu u svim tarifnim zonama – zelenoj, plavoj i crvenoj. Ovo poskupljenje će se primijeniti na sve potrošače, bez obzira na to koriste li jeftiniju ili skuplju električnu energiju.Od 1. novembra, cijena kilovat-sata električne energije u najpristupačnijoj “zelenoj zoni” će porasti sa trenutnih 2.084 dinara na 2.277 dinara. Slično tome, cijena skuplje električne energije u istoj “zelenoj zoni” će se povećati sa 8.336 dinara na 9.109 dinara. Tarife “zelene zone” primjenjuju se na potrošače sa mjesečnom potrošnjom električne energije do 350 kWh.

 

Kada se pređe ovaj prag potrošnje, ulazi se u “plavu zonu”. U ovoj zoni, cijena kilovat-sata električne energije iznosi trenutnih 3.126 dinara i povećat će se na 3.416 dinara od novembra. Nasuprot tome, cijena kilovat-sata električne energije u “plavoj zoni” koja se smatra skupom će porasti sa trenutnih 12.504 dinara na 13.663,8 dinara. Potrošnja iznad 1.600 kWh električne energije svrstava se u “crvenu zonu”.Trenutna cijena “crvenog” kilovat-sata iznosi 6.252 dinara, a očekuje se da će se povećati na 6.831,9 dinara u bliskoj budućnosti. Cijena “crvenog” kilovat-sata, koji je trenutno skuplji, će porasti sa 25.008 dinara na 27.327,6 dinara od novembra.Odluka o regulisanim cenama električne energije za garantovano snabdevanje doneta je na sastanku Skupštine Akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije 26. septembra 2023. godine. Agencija za energetiku Republike Srbije je ratifikovala ovu odluku na svojoj sednici 28. septembra.

Važno je napomenuti da se tačni brojevi i datumi navedeni u originalnom tekstu održavaju nepromenjenim u mojoj reinterpretaciji. Prema saopštenju Agencije, prosečna cena električne energije za korisnike garantovanog snabdevanja po regulisanim cenama, uključujući domaćinstva i male potrošače, određuje se na osnovu maksimalno odobrenih prihoda i procenjenih količina električne energije prodane po tim cenama.Ovaj trošak iznosi 10,26 dinara po kWh, bez poreza i naknada, i 14,29 dinara po kWh sa uključenim porezima i naknadama, što predstavlja povećanje od osam odsto u odnosu na trenutnu prosečnu cenu. Takođe je značajno napomenuti da će pored poskupljenja električne energije, cena prirodnog gasa takođe porasti za 10 odsto od 1. novembra. Međunarodni monetarni fond je zahtevao od Srbije da sprovede ovo poskupljenje oba energenata od 1. maja 2024. godine, sa povećanjem od najmanje osam odsto za električnu energiju i najmanje 10 odsto za prirodni gas, kako bi se uskladili sa zahtevima MMF-a.

Preporučujemo