Bez sumnje, sigurno vam se dešavalo da, tokom nekog sastanka, posete pozorištu ili boravka na mestu gde obiluje prašinom ili polenom koji izazivaju iritaciju, iznenada udahnete punim plućima, spremajući se da iznenada kinete. Međutim, shvatite da trenutak nije povoljan i na silu obuzdavate taj proces. Odlučno tvrdimo da ovo nije praksa koju biste trebali sprovoditi, budući da može imati negativne posledice po vaše zdravlje. Naime, prilikom kijanja, vazduh prolazi kroz nozdrve brzinom koja može doseći i do 160 kilometara na sat.

Pokušaj zaustavljanja ili sputavanja kijanja može rezultirati premeštanjem pritiska ka ušima, što potencijalno dovodi do oštećenja bubne opne, gubitka sluha i dugotrajne vrtoglavice. Zbog povećanog pritiska, kapilari u očima mogu prsnuti, a dijafragma može biti oštećena.

Važno je napomenuti da zaustavljanje kijanja predstavlja potencijalnu opasnost za vrat, s obzirom da može izazvati povrede, posebno kod osoba koje su nedavno operisale sinuse ili su prošle kroz hirurške intervencije na bilo kojem delu tela. U najtežem scenariju, moguće je i pucanje kapilara u mozgu, što može dovesti do moždanog udara (šloga) i, nažalost, rezultirati smrtonosnim ishodom ili nepokretnošću.

Stoga, kada osetite potrebu da kinete, nemojte se uzdržavati, jer cena koju biste mogli platiti nije opravdana rizikom po zdravlje. Umesto toga, koristite maramicu ili dlan kako biste suzbili širenje kapljica i kihnuli na prirodan način. Ako nemate maramicu pri ruci, pokrijte nos i usta podlakticom ili levim dlanom. Ukoliko se, iz nekog razloga, nalazite u situaciji gde morate da zaustavite kijanje, preporučljivo je pritisnuti nosnu kost palcem i kažiprstom, a jezikom blago stimulisati nepce.

Preporučujemo