Ideja da je jedna vrijednost krvnog pritiska ista za sve ljude je zabluda.
Različiti faktori utiču na nivo krvnog pritiska, uključujući godine starosti, fizičku građu, zdravstveno stanje i druge čimbenike.
Krvni pritisak se mijenja s godinama, tako da parametri koji se smatraju normalnim za osobu u 30-ima neće biti isti za osobu u 60-ima.

Kada je krvni pritisak unutar normalnih granica, to obično ukazuje na dobro zdravstveno stanje i normalan rad srca.

 

Međutim, poremećeni nivoi krvnog pritiska mogu dovesti do različitih zdravstvenih problema i zahtijevaju pažljivo praćenje i tretman.

Nivo krvnog pritiska zavisi od različitih faktora, uključujući snagu i brzinu kontrakcije srca, volumen krvi koji se pumpa u jednoj minuti, karakteristike krvi i otpornost zidova krvnih žila.
Svako ima svoj “normalan” krvni pritisak koji se razlikuje ovisno o faktorima kao što su starost i fizička građa.

Na primjer, normalan krvni pritisak za osobu između 30 i 34 godine može biti 121/80, dok je za osobu u dobi od 50 do 54 godine normalan pritisak 129/85.
Što ste stariji, to je normalan krvni pritisak obično viši, što je posljedica prirodnih promjena u krvnim sudovima, srcu i drugim organima.

Važno je kontinuirano pratiti krvni pritisak kako bi se utvrdio tačan nivo i identificirali eventualni problemi.
Visok i nizak krvni pritisak mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, pa je važno obratiti pažnju na svoje krvne vrijednosti i potražiti medicinsku pomoć ako je potrebno.

Preporučujemo