Danas ćete saznati koji su najvažniji vitamini za uklanjanje učestalog noćnog mokrenja.
Zašto imate učestalo noćno molrenje? Veliki je broj uzroka, ali najčešći je rezistencija na inzulin i šećerna bolest.

Problem je da veliki broj osoba ima problema sa inzulinom i šećerom a da toga nisu ni svjesni.
Velika koncentracija šećera u u tijelu značajno narušava funkciju mozga i živaca.
A upravo mozak i nervi su odgovorni za normalnu funkciju mokraćnog mjehura i mokrenja.

Postoje dva pojma koja se koriste za opisivanje čestog mokrenja: “poliurija” se odnosi na povećanu količinu urina, “učestalo mokrenje” odnosi se na prolaz normalne količine urina, ali potreba za češćim odlaskom u wc.
Osoba sa učestalim mokrenjem imaju potrebe za mokrenje više puta noću. Još jednom želim da shvatite da funkcija mozga i nerava utječu na normalnu funkciju mokrenja…
U nastavku pogledajte video našeg doktora koji će vam to jasnije objasniti:

Preporučujemo