Sveti Kozma i Damjan, rođena braća, bili su vaspitavani u hrišćanskoj pobožnosti. Ovladavši lekarskim veštinama, postali su poznati kao iscelitelji koji su ozdravljivali svaku bolest uz pomoć blagodati Božje.Srpska pravoslavna crkva posebno obeležava praznik ovih svetitelja dva puta godišnje – 14. jula i 14. novembra, poznato kao praznik Vrači.Sveti Kozma i Damjan su bili poznati po tome što su isceljivali bolesnike bez naknade. Nisu uzimali nikakvu nagradu za svoje isceliteljske usluge, osim jedne – veru u Isusa Hrista. Njihova ljubav prema bližnjima odražavala se i u deljenju imanja svojih roditelja sa siromašnima i u službi hraneći gladne, oblačeći nage i pružajući milost oskudnima.

Car Karin, podstaknut zlom, poslao je vojnike da uhvate Kozmu i Damjana pod lažnim optužbama. Međutim, vernici su ih sakrili, ali sveti lekari su, u želji da podnesu svedočanstvo za Hrista, dobrovoljno izašli i predali se vojnicima.Car je naredio suđenje pred narodom, gde je Kozma i Damjan suočeni s optužbama. Nisu odstupali od svoje vere i objasnili su da deluju silom Spasitelja Isusa Hrista, isceljujući bolesti besplatno, u skladu s Hristovim učenjem.

Iako je car nudio oprost pod uslovom da se odreknu Hrista, sveti Kozma i Damjan su hrabro odbili. Optuženi su za hrišćansku veru, a prema predanju, stradali su od kamenovanja koje je organizovao ljubomorni lekar.Čestice moštiju svetih Kozme i Damjana čuvaju se u brojnim manastirima i crkvama, a njihov život i dela ostavljaju dubok trag u hrišćanskoj tradiciji.Pred carem su odbili da se poklone idolima i ponudili svoje živote kao svedočanstvo svoje vere u Isusa Hrista. Car ih je zatvorio, a sledećeg dana su izvedeni pred narod. Car ih je pokušao ubediti da se odreknu svoje vere, ali su hrabro svedočili o Hristu .

Preporučujemo