Crna tačkasta linija deli retrovizor automobila na dve površine.Ova vrsta ogledala se naziva hiperbolično ogledalo.
Spoljašnji retrovizori nekih modela imaju isprekidanu liniju na jednoj trećini retrovizora. Kao i sve, i ova linija ima svoju svrhu i vrlo je praktična.
Odnosno, crna tačka se koristi za podjelu retrovizora na dvije površine.Ova vrsta ogledala se naziva hiperbolično ogledalo.

Koja je svrha isprekidane linije?
Vozila opremljena ovim retrovizorom sa dvostrukim retrovizorom imaju šire vidno polje i manje mrtvih uglova.
Zbog toga vozači mogu lako i bezbedno da prate sva dešavanja iza sebe tokom vožnje.
Spriječiti sljepoću
Pored šireg vidnog polja, ovaj retrovizor ima još jednu izuzetno važnu funkciju – sprečavanje odsjaja.
Na današnjim putevima se često koriste duga svjetla, a sve je više i tzv. visokih vozila, pa se svjetlost farova često reflektuje na staklo retrovizora, čime se smanjuje vidljivost.
Zato ova vrsta dvostrukog retrovizora može osigurati da vlasnici automobila ne budu zaslijepljeni i da jasno vide put ispred sebe.

Preporučujemo