Krtice su sitni sisavci koji se hrane glistama, ličinkama insekata, puževima i malim kralježnjacima.
Njihove kandže su oblikovane kao lopate i oštre su, što im omogućava da kopaju po tvrdom tlu i grade tunele.

Tuneli koje krtice prave obično su duboki 20 do 50 centimetara ispod zemlje, a mogu biti dugi i do 1 kilometar.
Ovi tuneli imaju dve vrste prolaza – jedan za kretanje i drugi za lov.
Takođe imaju svoja gnijezda ispod površine zemlje, gde spavaju i pripremaju hranu.

Iako su krtice korisne jer se hrane štetočinama poput gusenica, puževa i žičanih crva, njihovo kopanje može izazvati veliku štetu u baštama.
Oštećuju korenje biljaka i nadzemne delove, što može dovesti do uginuća biljaka.
Takođe, njihovi humci ne samo da izgledaju neuredno, već ih je teško ukloniti.

Krtice su najaktivnije u rano proleće, kada traže hranu nakon zime.
Većina aktivnosti mladih se dešava ujutro, nakon čega sledi period odmora. Kada su mirisi ili zvukovi u tunelima nepodnošljivi, krtice se sele na drugačija mesta.

Postoji nekoliko metoda za odbijanje krtica u baštama.
Jedna od njih je korišćenje specijalne opreme koja stvara zvukove i vibracije u tunelima.
Takođe se može koristiti mješavina surutke i mlaćenice koja se sipa u rupe ili se postavljaju aluminijske limenke ili staklene boce na kolce u blizini gomila.
Takođe, krtice se mogu uplašiti prisustvom psećih ili mačjih dlaka u humcima.

Ove metode mogu pomoći u odbijanju krtica iz bašte i zaštiti biljke od oštećenja koje mogu prouzrokovati.

Preporučujemo