Ovaj tekst govori o rastućem interesu za poljoprivredu, posebno u pogledu uzgoja različitih kultura, kao što su voćke, vinova loza, hmelj i ruže. Iako su mnogi ljudi napustili poljoprivredu radi zapošljavanja u zatvorenom prostoru, još uvijek postoji grupa koja se odlučuje za poljoprivredne poduhvate.

Nedavno objavljivanje javnog oglasa koji nudi poticaje za proizvodnju sadnog materijala privuklo je značajnu pažnju vlasnika zemljišta koji žele da se bave poljoprivredom. Ovi poticaji su dostupni pravnim licima i preduzetnicima u skladu sa zakonima koji regulišu podsticaje za poljoprivredu i ruralni razvoj. Pojedinci mogu ostvariti maksimalan iznos od 700.000 dinara podsticaja tokom jedne kalendarske godine, a zahtjevi se podnose putem platforme eAgrar, poznate i kao portal ePodsticaji.

Tekst također ističe interesovanje za uzgoj hmelja, iako je taj interes u opadanju uprkos visokom profitnom potencijalu. U Bačkom Petrovcu, i pored idealnih uslova za gajenje hmelja, površina posvećena ovoj kulturi smanjena je na samo 10 hektara ove godine, dok je ranije bilo posvećeno blizu 200 hektara. Iako postoji podrška države kroz podsticaje, kao i interes malih poduzetnika, velike pivare u regiji nastavljaju s radom bez prekida.

Važno je napomenuti da se vlasnik ovog hmelja ne bavi maloprodajom u zemlji, već izvozi proizvode u razne europske zemlje poput Njemačke, Poljske, Italije i Hrvatske, gdje je cijenjen zbog visokog kvaliteta.

Preporučujemo