Rečenice koje roditelji izgovaraju svojim sinovima mogu značajno utjecati na njihov emocionalni i mentalni razvoj. Dok podržavajuće i ohrabrujuće izjave mogu izgraditi samopouzdanje, negativne rečenice mogu imati suprotan efekt, ostavljajući trajne posljedice. Psiholog Eliza Presman ističe tri fraze koje roditelji trebaju izbjegavati kako bi osigurali zdrav razvoj svojih sinova.

1. “Zašto ne možeš biti kao tvoj brat/sestra?”
Ova rečenica može izazvati duboki osjećaj inferiornosti kod djeteta. Upoređivanje s braćom i sestrama stvara pritisak i potiče osjećaj da nisu dovoljno dobri. Posljedice ove izjave uključuju:

  • Sniženo samopoštovanje: Dijete se može osjećati manje vrijednim i neadekvatnim.
    Rivalstvo među braćom i sestrama: Umjesto poticanja ljubavi i podrške, ovakve izjave mogu stvoriti konkurenciju i neprijateljstvo.
  • Nedostatak samopouzdanja: Dijete može razviti osjećaj da nikada neće ispuniti očekivanja roditelja.

2. “Nikada ništa nećeš postići.”
Ovakva izjava može biti izuzetno obeshrabrujuća. Umjesto da motivira dijete, ovakve riječi mogu stvoriti osjećaj bespomoćnosti i bezvrijednosti. Posljedice uključuju:

  • Gubitak motivacije: Dijete može odustati od pokušaja da postigne ciljeve jer vjeruje da je svaki napor uzaludan.
  • Osjećaj bespomoćnosti: Dijete može razviti uvjerenje da nema kontrolu nad svojim životom i uspjehom.
  • Nisko samopoštovanje: Stalna kritika može ozbiljno narušiti djetetovo samopoštovanje i samopouzdanje.

3. “Prestani biti tako osjetljiv, to je samo šala.”
Ova rečenica umanjuje djetetove osjećaje i može ga natjerati da misli kako su njegove emocije nevažne ili pretjerane. Posljedice uključuju:

  • Emocionalna povučenost: Dijete može prestati izražavati svoje osjećaje, što može dovesti do emocionalne izolacije.
  • Nedostatak emocionalne inteligencije: Umanjivanje emocija može spriječiti razvoj emocionalne svijesti i empatije.
  • Osjećaj neprihvaćenosti: Dijete može razviti osjećaj da nije voljeno ili prihvaćeno zbog svojih osjećaja.
Angry parents scolding their son at home. Studio shot of emotional family. Human emotions, childhood, problems, conflict, domestic life, relationship concept

Umjesto korištenja negativnih fraza, roditelji trebaju koristiti pozitivne i podržavajuće izjave koje mogu pomoći u izgradnji samopouzdanja i emocionalne stabilnosti. Evo nekoliko primjera:

1. “Svako je poseban na svoj način.”
Umjesto upoređivanja s braćom i sestrama, ovakva izjava potiče dijete da prepozna i cijeni vlastite jedinstvene kvalitete.

2. “Vjerujem u tebe i tvoje sposobnosti.”
Ohrabrivanje djeteta da vjeruje u sebe i svoje sposobnosti može potaknuti motivaciju i samopouzdanje.

3. “Tvoji osjećaji su važni.”
Prihvaćanje i priznavanje djetetovih osjećaja potiče emocionalnu inteligenciju i zdravu komunikaciju.

Psiholog Eliza Presman naglašava važnost pažljivog odabira riječi prilikom komunikacije s djecom. Negativne fraze mogu ostaviti duboke ožiljke na djetetovom samopouzdanju i emocionalnom zdravlju. Korištenjem pozitivnih i podržavajućih izjava, roditelji mogu pomoći svojim sinovima da izrastu u samouvjerene, emocionalno stabilne i sretne individue. Komunikacija puna ljubavi, razumijevanja i podrške ključna je za izgradnju zdravog odnosa i poticanje optimalnog razvoja djece.

Preporučujemo