Redovna konzumacija ribe, bogate omega-3 masnim kiselinama, korisna je za zdravlje srca i kostiju. Prilikom odabira ribe, svježe ili konzervirane, važno je obratiti pažnju na njeno porijeklo. Konzervirana tuna često je popularan izbor, no informacije o mjestu ulova trebaju biti jasno vidljive na etiketi. Nedavno je udruženje potrošača “Effectiva” upozorilo na primjer konzervirane tune koja potječe iz područja s povišenim nivoom radijacije, posebno problematičnog zbog nuklearne katastrofe u elektrani Fukushima. Informacije na ambalaži otkrivaju da riba dolazi iz ribolovnih zona Tihog oceana označenih crvenim slovima. Izazovi u rješavanju problema radioaktivnog ispuštanja u oceane i dalje postoje, rezultirajući prilivom ribe s različitih područja na tržište.

Za “divlju” ribu, potrebno je tražiti informacije o mjestu ulova na ambalaži. Riba uzgojena u akvakulturi obično ima navedenu zemlju porijekla. Identifikacija potencijalno opasnih ribolovnih zona može se postići provjerom FAO kodova na ambalaži. FAO kodovi 61, 67, 71, 77, 81 i 87 označavaju radioaktivna područja Tihog oceana. Unatoč izazovima označavanja, specifične oznake pomažu u identifikaciji opasnih ribolovnih zona, olakšavajući potrošačima odabir sigurnih proizvoda. Potrebno je obratiti pozornost na FAO kodove kako biste osigurali da riba potječe iz sigurnih i nekontaminiranih područja, čime se promiče zdravlje i sigurnost prilikom konzumacije ribe.

 

Kako biste osigurali sigurnost i kvalitetu ribljih proizvoda koje konzumirate, važno je biti informiran o ovim oznakama i izbjegavati proizvode iz područja s visokim rizikom od zagađenja i radijacije.Važno je biti informiran o porijeklu ribe koju konzumirate kako biste osigurali njezinu sigurnost i kvalitetu. Pratiti upute o označavanju proizvoda i održivom ribolovu također je važno za zaštitu okoliša i zdravlja potrošača.

Preporučujemo