Odmrzavanje mesa je vrlo vazan korak u pripremi obroka, ali izvlačenje mesa iz zamrzivača i ostavljanje na pultu nije najefikasniji pristup. Iako je svježe meso optimalan izbor, često nemamo tu privilegiju. Većina nas poseže za zamrznutim mesom, no postavlja se pitanje – da li je ovo zaista najbolji način postupanja?

Kada je u pitanju sirovo meso, važno je pažljivo rukovati njime kako bismo sprečili razvoj bakterija. Izlaganje mesa sobnoj temperaturi povećava rizik od kontaminacije.

Dok je meso zamrznuto, bakterije ne mogu da se razmnožavaju, jer je temperatura ispod četiri stepena Celzijusa. Dakle, meso ne bi trebalo ostavljati na sobnoj temperaturi duže od dva sata.

Ako ostavite meso na pultu tokom cijelog dana, temperatura mu može porasti iznad četiri stepena, što stvara idealne uslove za razvoj bakterija. Ovo ne samo što omogućava rast novih bakterija u okolini mesa, već i podstiče rast bakterija koje već postoje na mesu!

Dok mnogi odmrzavaju meso u vodi, ovo nije najbolja opcija, naročito ako koristite toplu vodu. Površina mesa se brzo odmrzava, što može pokrenuti proces kuvanja mesa ispod mlaza tople vode.

Ako se odlučite za ovu metodu, preporučuje se korišćenje hladne vode. Međutim, važno je paziti da voda ne dođe u direktan kontakt s mesom i redovno mijenjati vodu svakih pola sata dok se meso ne odmrzne.

Mikrotalasna pećnica može biti bolja opcija za odmrzavanje mesa, ali samo ako koristite funkciju odmrzavanja. Ipak, najidealniji način je da meso stavite u frižider, iako će tada trebati oko 24 sata da bude potpuno odmrznuto i spremno za pripremu.

Preporučujemo