Vjeruje se da oznake na dlanovima sadrže važne informacije, pri čemu su linije slične slovu ‘M’ često smatrane izuzetnima i posebnima. Međutim, zakrivljene ili vodoravne linije na unutarnjoj strani zapešća također imaju svoje značenje. Individualnost svakog pojedinca odražava se na linijama na jagodicama, pri čemu svaka osoba ima svoj jedinstveni set linija. Obično se osobe mogu nadati da će imati dvije do tri linije, dok sretnici imaju četvrtu.

Iz tumačenja linija na zapešću proizlazi da je linija zdravlja od suštinskog značaja. Neprekinuta linija zdravlja koja se proteže od jednog zgloba do drugog signalizira dobro zdravlje. S druge strane, prekidi ili praznine na ovoj liniji mogu simbolizirati ljudsku ranjivost i prethoditi bolestima.Ključ za postizanje obilja u životu, koje uključuje ne samo materijalno bogatstvo već i opće zadovoljstvo našim postojanjem, leži u praćenju vlastite sreće. Ponekad se na dlanovima mogu primijetiti slabe, nepravilne linije koje upućuju na ponavljajuće probleme s kojima se treba suočiti. Ako se prva linija odnosi na loše zdravlje, a druga je izražena i jaka, tada nema potrebe za zabrinutošću. Ovo može ukazivati na to da će svi zdravstveni izazovi na kraju biti prevladani, jer će sreća prevladati.

U hiromantiji, osobe s tri linije na dlanovima često se povezuju s uspjehom, prosperitetnom karijerom, a ponekad i slavom. Oni s četvrtom linijom, poznatom kao “linija životne snage”, smatraju se izuzetno rijetkima. Ta linija navodno ukazuje na dugovječno postojanje ispunjeno dobrim zdravljem i značajnim dostignućima, te potencijal za rađanje značajnog broja djece.Linije na dlanovima ne bi trebale da se koriste kao osnova za donošenje važnih odluka u životu, već se trebaju posmatrati s određenom dozom zabave i radoznalosti.

Preporučujemo