Sahrane u Srbiji često nose običaje koji mogu izgledati čudno ili neobično posmatračima iz drugih kultura. Neki od tih običaja uključuju:

  1. Sat na prekrštenim rukama: Pokojnici ponekad imaju sat na prekrštenim rukama. Ovaj detalj simbolizuje prolaznost vremena i da život ide dalje, čak i nakon smrti.
  2. Mobilni telefon u ruci: Ponekad se pokojnicima stavljaju mobilni telefoni u ruke, često napunjeni, kako bi se, prema verovanju, omogućila komunikacija s pokojnikom na onom svetu.
  3. Darivanje novca: Praksa darivanja novca pokojniku ostala je iz grčke tradicije gde se veruje da pokojnici moraju platiti čamdžiji Flegiju kako bi ih prevezla preko reke Stiks. Ovaj običaj može takođe služiti kao novčana pomoć porodici preminulog.
  4. Igračka lutka u kovčegu: U nekim slučajevima, ubacivanje igračke lutke u kovčeg praktikuje se kako bi se prekinuo smrtonosni niz u porodici. Ako u roku od godinu dana preminu dve osobe, dodavanje trećeg “člana” može, prema verovanju, sprečiti dalje nesreće.
  5. Sahranjivanje u venčanici: U nekim delovima Srbije, neudate devojke se sahranjuju u venčanicama kako bi simbolički bile “venčane” i imale šansu za srećnim životom na onom svetu.
  6. Sveće za osvetljavanje puta: Paljenje sveća na sahrani ima poseban značaj jer se veruje da osoba koja umre bez osvetljenog puta može lutati u tami na onom svetu.
  7. Zlato u kovčegu: Stavljanje zlata u kovčeg verovatno potiče od verovanja da pokojnici moraju platiti “put do raja”. Međutim, ovaj običaj je manje prisutan zbog zloupotreba od strane lopova.
  8. Sahranjivanje u dvorištu kuće: Nekadašnji običaj sahranjivanja u dvorištu kuće imao je cilj zadržavanja porodice na okupu i sprečavanje prodaje imanja. Danas se često praktikuje radi očuvanja porodične nekretnine.

Važno je napomenuti da običaji mogu varirati između različitih regiona u Srbiji, i da neki ljudi mogu prilagoditi ili izostaviti određene običaje u skladu sa svojim ličnim uverenjima i tradicijama.

Preporučujemo