Obaveze građana za javne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone trebalo bi da zastare u roku od godinu dana. Važno je napomenuti da to ne znači da se dug ne može naplatiti nakon godine, kao što je ranije navedeno. Pravilnim podnošenjem reklamacije u određenom roku potrošači imaju mogućnost da izbjegnu prinudnu isporuku. Pored toga, propisi zabranjuju dužnicima da otpis dospelih dugova ponovo pokrenu usluge nakon godinu dana. Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije objasnio je da po zakonu o obligacionim odnosima sva mesečna potraživanja zastarevaju od godinu dana. Alfirović je naglasio da “u tom periodu, odnosno 12 mjeseci, treba čuvati platnu dokumentaciju”. Kada potrošač ne posluša upozorenje, situaciju preuzima izvršitelj.
Alfirović je napomenuo i da građani nikada ne treba da zaziru od rješenja koja im se nude jer će na kraju plaćati visoke kamate. “Ako neko podnese zahtjev za zastaru i dobije rješenje od izvršitelja, mora podnijeti prigovor u roku od osam dana”, naglasio je Alfirović i dodao da se prigovor treba odnositi na zastaru kako bi se spriječila prinudna naplata ako se podnese odmah. Napomenuo je da među građanima postoji zabluda da su dugovi nenaplativi nakon 12 mjeseci, odnosno da mogu izbjeći vraćanje dugova ako odbiju odluku sudskog izvršitelja. Alfirović je naglasio da zastara ne nastupa automatski, već samo ako je dužnik spomene u roku od osam dana, upozoravajući da će, ako to ne učini, krajnji troškovi znatno porasti i dug će biti prinudno naplaćen. Kako ističe, sudovi ne vode računa o rokovima i potrošači moraju sami da se izbore sa tim.
Osvrnuo se i na pitanje zašto neke kompanije koje kotiraju na berzi pokušavaju da naplate dospjela dugovanja. On je pojasnio da je dužnik preko sudskog izvršitelja iznio prigovore na zastarjela potraživanja, a sud je donio odluku o obustavi naplate, uz napomenu da podnesak mora biti u skladu sa propisima.

Alfirović je napomenuo i da Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje korisnicima da ponovno aktiviranje ili pružanje usluga uslovljavaju naplatom zastarjelih potraživanja, iako se to ponekad dešava u praksi. Osvrćući se na mobilne i kablovske operatere, napomenuo je da oni imaju moć da prestanu da pružaju usluge potrošačima koji dva mjeseca nisu platili račune, ali će usluge biti ponovo pokrenute nakon izmirenja duga. Ako je prošla godina dana, a zahtjev je istekao, operater nema pravo zahtijevati od korisnika da plati naknadu za ponovno aktiviranje usluge.

Preporučujemo