Zanimljivosti

SAMO PRAVI STRUČNJACI ZNAJU ODGOVOR: U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil? (RJEŠENJE)

Obično se kaže da je kod polaganja vozačkog ispita najgore riješiti raskrsnice, kao da se sa položenim vozačkim ispitom nauče rješavati sve situacije koje se mogu desiti na raskrsnici.

Uvijek iznova ima situacija kada dobro treba razmisliti kako voziti, naročito ako nema semafora niti policajca koji reguliše protok na raskrsnici.

Tako je i na ovoj raskrsnici, vidimo tri auta, jedan “obrnuti trougao” i jedan saobraćajni znak obavještava. Dobro pogledajte situaciju na raskrsnici, pa probajte odgovoriti na pitanje:

U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil na raskrsnici?

1. U bilo kojem smjeru
2. Samo u smjeru B,
3. U smjerovima A i C,
4. Samo u smjeru A,
5. U smjerovima A i B,

Rješenje bi bilo sljedeće:

Regulisanje saobraćaja na raskrsnici definiše obrnuti trokut, odnosno, ukrštanje sa putem prvenstva prolaza i znak koji daje obavještenje da iza znaka prestaje dio puta sa jednosmjernim saobraćajem.

Obzirom da nijedan znak ne zabranjuje vožnju ni u jednom od smjerova, tačan odgovor bi bio pod brijem 1, odnosno, plavi automobil može da se kreće u bilo kojem od tri ponuđena smjera.

Međutim situaciju na slici možemo tumačiti na još jedan način. Naime, obzirom na nedostatnu saobraćajnu signalizaciju, a uzevši u obzir da jednosmjerna ulica iz koje automobili izlaze na ulicu sa prvenstvom prolaza ima tri trake, moglo bi se posmatrati kao mogućnost da se automobili prethodno prestroje u jednu od tri trake, zavisno od smjera u kojem dalje voze. Mada to ovdje nije slučaj, prethodna situacija bi imala rješenje pod brojem četiri.