Medicinski radnici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas su započeli dvosatni štrajk kako bi upozorili dr. Edija Hasanbegovića na napad i prijetnje.

Uputili su jasan zahtjev da im se odobri službeni status i da će se fizički i verbalni napadi protiv njih smatrati napadima na službene osobe, a ne kao prekršaji. Prije samo nekoliko dana otac jedne pacijentice je liječniku na Pedijatrijskoj klinici KCUS-a, Ediju Hasanbegoviću stavio pištolj na čelo i prisilio ga da ispuni njegove zahtjeve, a to je da djevojka u Turskoj nastavi liječenje.

Direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović objasnila je na današnjem štrajku da se radi o mladom pacijentu kojem su propisane velike doze lijekova koje KCUS nije imao, a Hasanbegović nije bio u mogućnosti nastaviti liječenje s djevojkom. Ali, pedijatar je navodno namjeravao učiniti još jednu kombinaciju terapije.

“Moramo naglasiti da KCUS nema zakonske ovlasti za nabavu tuberkulostata i citostatika i da je za njihovu nabavu odgovoran Federalni zavod za osiguranje i reosiguranje. Potpisivanje papira za izmještanje pacijenta ne znači da ne možemo liječiti tog pacijenta. Uspjeli smo liječiti ovog pacijenta, ali nismo imali lijekove koje nam je Fond trebao osigurati.

Ne možemo se složiti da ne možemo liječiti ovo dijete ako možemo. Pacijenti moraju znati da se u slučajevima zloćudnosti lijekovi na KCUS-u daju samo ozbiljnim pacijentima i Fond ih nabavlja”, kaže Izetbegović. Podsjeća i da je ranije tražila dozvole za dobivanje lijekova umjesto iz Fonda.

“Također, tražimo još jednu tešku obavezu, a to je da KCUS napravi plan o tome koliko lijekova treba nabaviti, jer najbolje znamo koliko nam treba tuberkulostatika i citostatika, ali nemamo zakonsku dozvolu. To je naš problem i zato nam trebaju reforme zdravstvene zaštite”, rekla je.

Preporučujemo
Loading..