Novo

4 NOVA USLOVA ZA PRELAZAK GRANICE, SAMO OVAKO MOŽETE UĆI U EU: Obavezno pročitajte!

Države članice EU jučer su se dogovorile da koordiniraju putne uslove stanovništva tokom pandemije koronavirusa, što je sve dogovoreno na sastanku ministara vanjskih poslova svih država članica EU.

Sve to podrazumijeva izradu pandemijske karte zemalja na temelju koje će se usvojiti mjere putovanja, u smislu uslova testiranja, kao i karantene. Dogovoreni su stavovi da mjere moraju osigurati slobodu kretanja te da se moraju izbjegavati iskrivljenja u pružanju usluga i transparentnost za građane i tvrtke.

Evropska komisija pozdravila je ovaj sporazum, napominjući da su se građani do sada suočavali s dosta različitih pravila ovisno o zemlji i nekim vrlo nejasnim informacijama kada su neke stvari u pitanju. Ovaj novi pristup u EU zahtijeva uspostavljanje zajedničkih kriterija kada je u pitanju procjena rizika od zaraze, te da se isti odnosi na svaku zemlju i regiju. Dogovoreno je da se rizik procjenjuje na temelju broja testiranih ljudi na svakih 100 000 stanovnika, sedam dana prije procjene, kao i broja ljudi koji su pozitivni na koronavirus. Uzet će se u obzir i broj novoinficiranih u posljednjih 14 dana u određenoj regiji u Evropi.

Karta pandemije zajedničko je mapiranje svih rizičnih područja u Evropskoj uniji. Zemlje i regije na karti bit će označene zelenom, crvenom, narandžastom i konačno sivom bojom. Zelena boja bit će označena u onim zemljama i regijama u kojima je broj zaraženih ispod 25 u zadnjih 14 dana, a postotak pozitivnih u odnosu na testirane iznosi 4%. Narandžasta će biti boja koja će obilježiti one zemlje i regije u kojima je postotak zaraženih u zadnjih 14 dana manji od 50%, a postotak pozitivnih u odnosu na broj testiranih veći je od 4%

Ostatak teksta možete pročitati OVDJE