Elektronski fakultet u Nišu je uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije završio inicijalnu fazu projekta “Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije”.

Cilj projekta, kako navodi Nikola Stojanović – jedan od realizatora ove ideje, bio je da se javnosti predstavi bogato kulturno nasleđe naše zemlje na jedan inovativan način, upotrebom najsavremenijih tehnologija. Za ovu fazu projekta izabrana su 4 reprezentativna objekta sa jugoistoka Srbije.

Budući da su u pitanju arhitektonski objekti koji su malo poznati široj javnosti i uglavnom su nepristupačni, ovo je jedinstvena prilika da se javnost pobliže upozna sa njima.

Na zvaničnom sajtu  navodi se da je na više načina moguća zaštita kulturnih dobara na području Srbije, a jedan od načina da se kulturna dobra učine vidljivim upravo je 3D digitalizacija. Stoga je, piše na web stranici, projekat Platforma za 3D digitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara Srbije od izuzetnog značaja zato što će se učiniti vidljivim i dostupnim više značajnih destinacija.

Dok posetioci posmatraju važne i stare objekte, oni mogu i čuti ili pročitati priču o tome ko je, kada i gde je sagradio ove vredne starine koje i nisu tako poznate.

Realizatori ove ideje navode da je najveći problem u vezi sa čuvanjem nepokretnog kulturnog blaga, posebno onog na nepristupačnim lokacijama upravo neznanje, a ne nedostatak sredstava.

“Meštani ponekad odnesu materijal sa objekata koji su stari i po deset vekova, bez osećaja za njihovu vrednost, da bi za sebe nešto sagradili. Opasnost, sa druge strane, dolazi od infrastrukturnih projekata za koje su zaduženi nestručni ljudi. To nas je dodatno uverilo da treba što više i češće govoriti o kulturnom blagu Srbije i njegovoj vrednosti, da bi se sa njegovim značajem upoznala najšira javnost i kako se ne bi ponavljale ovakve situacije”, navodi se na sajtu.

Preporučujemo
Loading..