Zanimljivosti

UPOZORENJE: Od danas nipošto OVO nemojte tražiti na Google-u!

Ako imate Internet pregledač, vaša IP adresa i pretraga moraju biti sačuvani.

Google može da pruži informacije o vašoj pretrazi sa vašim ličnim podacima i kombinuje ih sa profilima, prima oglase, pregleda ponude i pregledava ih.

1. Ne pretražujte telefonom, a zatim pretražite vašu lokaciju

– Prvo zakazivanje javnog obraćanja zakazano je 2006. godine, kao spisak veb lokacija koje je obezbedio Suchanfragen. Iako je identitet korisnika važeći broj, mediji, njegov kapital, kapital, njegov alter i njegov identitet moraju da se identifikuju, kao što je pretraživač koji je i dalje lično

2. Ne gledaj, to sa lekovima za kapu

– Obvohl Google pruža informacije da kompanija ne pruža informacije o osetljivim i verskim informacijama javnosti, koristi informacije i informacije, pored informacija koje zahteva Google. Možete ponuditi oglašavanje širom sveta za Dinge, o vlasništvu „gegoogelta“.

3. Ne tražite dodatne beleške (nisu dostupne na poslu).

To je vrlo lako. Ne želite da se bavite krivičnim delima, morate da se bavite kriminalnom aktivnošću, ali morate da je tražite. Takođe možete slediti ovaj predlog i osigurati da se vrati. Upotreba podataka može biti najbolji način da živite svoj život. Seien Sie juga sehr vorsichtig, vo Sie Ihre Daten hinterlassen.