Novo

TITO OBEĆAO STVARANJE VELIKE ALBANIJE: Tajna dokumenta otkrila šta se događalo na KiM odmah nakon rata MARŠAL NAS SKUPO KOŠTAO

I danas za vas imamo jednu zanimljivu temu , a o čemu se tačno radi sazant ćete u nastavku . Nime , nova vlast koja je nastala nakon drugog svetskog rata odmah je imala priliku da sesuoči sa težnjom Allbanaca da se odcepe od zajedničke države ,te sa njihovom željom da se pripoje Albaniji. Naime , iz dokumenata koji se poseduju vidljio je da je tadašnja Ozna uspela daspreči da se u tom periodu formira nova država :

– Napadom na Uroševac, početkom decembra 1944, balisti sa oko 3.000 odmetnika otpočinju kontrarevoluciju. U to vreme, prema naređenju glavnog štaba NOVJ za Srbiju, operativni štab za Kosovo i Metohiju započinje mobilizaciju radi upućivanja na Sremski front ili u sastav drugih jedinica – stoji u dokumentu Ozne. Albanci koriste ovaj momenat i napadaju partizane sa više strana.

– Odmetnička grupa pod komandom Šabana Poluže sukobljava se sa jedinicama NOVJ na planini Čičavici dok druga grupa napada partizanski bataljon potisnuvši ga ka Kosovskoj Mitrovici. U cilju slamanja pobune Josip Broz Tito donosi odluku da se na KiM 1945. uvede vojna uprava. Do odlučujućeg sukoba s grupom Šabana Poluže došlo je u Drenici gde je likvidirano oko 3.000 pobunjenika. Posle toga preostale odmetničke grupe pokušavaju da se održe u pojedinim delovima Kosova nastojeći da se prebace u Grčku ili Albaniju – navodi se u dokumentu Ozne. Osstatak teksta možete pročitati ovde.