jospi broz tito stari
Novo

Stručnjaci izračunali: Evo do KOJE GODINE će JADNI NAROD plaćati i vraćati TITINE DUGOVE – Samo da bi on mogao lokati viski i derat kubanke svaki dan – SRAMOTNO

Svima nam je bilo opšte poznato da je pokojni predsjednik bivše Jugoslavije obožavao da loče škotski viski i konzumira najkvalitetniji kubanski duhan – ali i pored tih njegovih prohtjeva država se masovno zaduživala.

Nakon što se bivša država raspala sporazumom o sukcesiji bivše članice su dogovorile da podijele svo nasljedstvo koje je bilo raspoređeno u 7 grupa. Međutim, sa nasljedstvom su išli i dugovi, i naravno da su svi htjeli da dobiju što manji dio tog, otrovnog, kolača.

Dugovanja koja do dan danas nisu otplaćena datiraju iz perioda 1975-1981 godine kada je Tito imao genijalnu ideju da se kreditno zaduži kod Libije i uveze više hiljada barela čiste nafte. A uz to je dugovao i Čehoslovačkoj, dok ne treba zaboraviti ni advokatski ured u Rimu koji također želi svoje kamate. Ured zahtjeva svoj dio novca na bazi ugovora koji je sklopljen sa Ambasadom u vezi sa zastupanjem pred italijanskim sudovima.

Stručnjaci i statističari su sve lijepo izračunali. Samo u ovom mjesecu Srbiji će biti olakšan budžet za 85 miliona eura, a nakon toga slijedi dodatnih 11 miliona što je iznos kredita koji je uzet od Svjetske banke, a koji prema sporazumu mora da pokrije Srbija. Inače ukupni Jugoslovenski dug koji Srbija mora otplatiti (njen dio) iznosi 8,8 milijardi eura.

Statističari su tako došli do zaključka da će, ako sve bude teklo kako treba, Srbija sve Jugoslovenske dugove otplatiti najranije 2041. godine. S druge strane, Bosna i Hercegovina, kao jedina druga država pod dugom će svoj dio duga najranije riješiti 2038. godine. Ostale republike već su ranije otplatile svoja dugovanja.