Uncategorized

Ova TRI FAKTORA povećavaju rizik da obolite u maju od korona virusa: Nisu više penzioneri na udaru, ONI su sljedeći (SAVJET)

Od samog početka pandemije koronavirusa se nagađa i pretpostavlja koja je grupa građana najviše pogođena i koja je najrizičnija. Stari ili mladi?

Na bazi nekih istraživanja i prikupljenih podataka na tu temu rečeno je da je grupacija onih sa preko 65 godina najugroženija i najrizičnija. Poslije njih dolaze osobe koji su hronični bolesnici, a onda oni koji imaju neke respiratorne probleme, dakle osobe koje imaju bronhitis, upale pluća ili astmu.

Međutim, u ovih zadnjih nekoliko dana su se u Velikoj Britaniji pojavili neki potpuno novi podaci koji kažu da postoje tri nove grupe stanovništva koje se klasificiraju kao rizičke kategorije kada se radi o zarazi koronavirusom. Prema najnovijim provedenim istraživanjima navedeno da u te grupe spadaju osobe sa kardiovaskularnim problemima, te se preporučuje osobama sa srčanim problemima da što manje napuštaju svoj dom i dolaze u kontakt sa ostalim ljudima.

Pored kardiovaskularnih bolesnika, računa trebaju povesti i oni koji su ranije imali neko oštećenje na nekom od svojih vitalnih organa ili su u skorije vrijeme radili transplataciju. Isto tako, osobe oboljele od Alzahajmerove bolesti i osobe sa demencijom također se ubrajaju među rizičke kategorije stanovništva.

Profesor Viti je učestvovao u ovom istraživanju i on tvrdi kako su penzioneri još uvijek daleko najugroženija kategorija stanovništva, ali da su se kroz razne analize pojavile i druge grupe ljudi koje se mogu klasificirati u crvenu zonu. On je također potvrdio da su muškarci mnogo ugroženiji od žena, dok je procenat broja zaražene djece i dalje veoma nizak što je ipak sjajna vijest.