Novo

ODMAH PROVJERITE! Broj u DONJEM DESNOM ĆOŠKU vaše lične karte, policiji govori NEŠTO O VAMA!

Kao što je dobro poznato, lična karta je daleko najbitniji dokument koji se koristi za identificiranje neke osobe. Sa ovim se dokumentom može sve raditi, gdje god vi došli, po bilo kakav papir ili kada aplicirate za nešto. Za sve vam je potrebna lična karta.

Zbog toga se potrudite da je nikada, ali nikada, ne izgubite, jer biste u suportnom morali da čekate i do najmanje 30 dana kako bi vam odpštampali i izdali novu ličnu kartu.

JMBG je također veoma bitan za normalno funkcioniranje jedne osobe, a pored ovoga se za identifikaciju još koriste i adresa boravka, ime roditelja, pa eto uostalom i vaše ime i prezime. U suštini, bez lične karte vi nigdje nisu prispjeli. U nekim gradovima koji imaju mnogo opština, trebao bi se po pravilu voditi jedan jedinstveni registar koji važi za svakog građanina i koji obuhvata sve podatke sa njegove lične karte.

Posljednji objavljeni zakon u Srbiji, koji datira iz 2007. godine, kaže da se lični identitet dokazuje samo ličnom kartom i nijednim drugim dokumentom, te je lična karta jedina, samim  time, validna. Kada su tada bile puštene u upotrebu nove, biometrijske, lične karte, one su naravno zamijenile one dotadašnje papirne, odnosno kartonske lične karte koje su ličile na sveščice.

Ovaj broj koji vidite u desnom donjem uglu može da kaže policiji koliko u jednoj državi ustvari ima osoba koje imaju slične crte lice vašim. Dobro sada pogledajte svoju ličnu kartu pa nam odmah napišite koji broj piše kod vas. Naravno, isto ovo pravilo važi za sve države u bivšoj Jugoslaviji.