Ovo vrijeme koje živimo nas iznenađuje novim saznanjima a da nije.

Simptomi zaraze korona virusom su bili visoka temperatura. bol u grlu

ili peckanje, curenje iz nosa, osjećaj čudan u cijelom tijelu.

Ali kako pandemija napreduje i uzima maha sve više je novih simptoma

koji pokazuju da je neko zaražen pa postoje tri nova.

Od tih simptoma posebno se ističe konstantan proliv, curenje iz nosa

ili osjećaj zapušenog nosa i gubitak čula mirisa i na kraju je osjećaj

mučnine i povraćanje.

Ovi novi simptomi koji su se pokazali i stavljeni na listu su slični kao

kod onih koji se dešavaju kod obične gripe.

Doktori izlaze sa podacima kako biljudi mogli da regauju na vrijeme i

da spriječe širenje zaraze.

Od osnovnih simptoma bola u prsima, gubitka daha, visoke temperature,

gubitak čula mirisa i ukusa, dijareja, mučnina, začepljen nos, glavobolja,

bol u grlu i ima ih još mnogo.

Bilo šta od ovoga da vas strefi odmah se javite doktoru.

Preporučujemo