Davor Božinović, aktuelni ministar unutarnjih poslova Hrvatske, na današnjoj sjednici vlade kazao je da se novim zakonom mijenja i lična karta.

“Nakon što zakon bude stupio na snagu, lične karte sadržavat će biometrijske identifikatore na jednom posebnom čipu: prikaz lica i dva otiska prsta u interoperabilnom digitalnom formatu”, kazao je Božinović.

“Spomenuta zahtjevna uredba Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosnih i ličnih karata građana Unije i dokumenata o prebivalištu izdanih građanima Unije i članovima njihovih familija koji ostvaruju pravo na totalnu slobodu kretanja, a koja je zvanično stupila na snagu u augustu 2019., izravno se počinje upotrebljavati u svim državama članicama od augusta iduće 2021.”, pojasnio je Božinović.

U skladu s odredbama ove Uredbe, izmjenama i dopunama zakona promijenjena je uz sve to i dobna granica za izdavanje ličnih karti koje se u tom slučaju izdaju bez roka valjanosti, dakle trajno, na način da je dobna granica sada podignuta sa 65 na 70 godina života.

“Građanima mlađim od 70 godina izdaje se lična karta s rokom važenja od pet godina, kao i dosad. Sam izgled lične karte mijenja se sada sa odredbama Uredbe, tako da će sadržavati dvoslovni natpis Republike Hrvatske ispisan na prednjoj strani, u plavom pravokutniku, okružen sa 12 žutih zvijezdica koje simboliziraju Europsku uniju”, rekao je.

Božinović je također naglasio da će sve ove uvedene izmjene omogućiti korištenje elektroničkih ličnih karata na mobilnim telefonima, a ne samo na kompjuterima.

“Svim građanima je data sada mogućnost pristupa elektroničkim uslugama i valjanom elektroničkom potpisivanju dokumenata putem njihovih mobilnih telefona ili tableta”, objasnio je.