Novo

Mijenja se lična karta, na prednju stranu će se dodati važan detalj: Evo o čemu se radi!

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je danas na sastanku vlade da će novi zakon takođe promeniti ličnu kartu.

„Kada zakon stupi na snagu, identifikacione kartice imaće biometrijske identifikatore na posebnom čipu: ekran lica i dva otiska prsta u interaktivnom digitalnom formatu“, rekao je Božinović.

„Gore pomenuta Uredba Evropskog parlamenta i Saveta o jačanju bezbednosti i identiteta građana Unije i dokumenti o prebivalištu onih koji ostvaruju punu slobodu prema građanima Unije i njihovim porodicama, a koja je stupila na snagu u avgustu 2019. godine, biće adresirane u svim državama članicama od avgusta 2021. godine. korišćen “, rekao je.

U skladu sa odredbama ove uredbe, izmenama zakona izmenjena je i starosna granica za izdavanje trajno izdatih uverenja bez roka važenja u ovom slučaju, čime je starosna granica podignuta sa 65 na 70 godina.

“Građani mlađi od 70 godina dobijaju ličnu kartu sa rokom važenja od pet godina, kao i ranije. Izgled lične karte sada se menja prema odredbama presude, plavim pravougaonikom sa 12 žutih zvezda koje predstavljaju Evropsku uniju, sa natpisom iz Republike Hrvatske”.

Božinović je naglasio da sve ove promene omogućavaju upotrebu elektronskih ličnih karata ne samo u računarima već i u mobilnim telefonima.

“Svi građani sada imaju pristup elektronskim uslugama i važećem elektronskom potpisu dokumenata putem svojih mobilnih telefona ili tableta”, rekao je on.