Savjeti

Korona je promijenila mnogo šta. Pitanje koliko često treba mienjati posteljinu u vrijeme korone…

od početka ove godine skoro kod svih riječ korona odmah izaziva oprez

i određenu dozu straha a donijela je jako mnogo promjena.

Pravila se stalno nameću i trebaju i motraju poštovati radi zaštite

zdravlja svojih i samog sebe.

Higijena je od samog početka pandemije na prvom mjestu kako lična tako

i ona prostora u kojima živimo i spavamo.

Kada se radi o promjeni posteljine u kojoj spavamo i tu se mienja pravilo.

Ranije je bilo da se posteljina mijenja na desetak dana ponegdje i duže

a dok je u vrijeme pandemije korona virusa promjena posteljine potrebna češće.

Stručnjaci savjetuju da se posteljina mijenja najmanje jednom sedmično.

Kada se radi o jastucima trebalo bi da se peru jednom u dva mjeseca.

Jako je bitno da se održava higijena prostora u kjem boravimo a to se

odnosi na češće brisanje podova, dezinfekcija istih.

Prozore, kupatila treba češće prati i dezinfikovati da bi se spriječilož

da virus dođe preko tih površina i zarazi vas.