Pandemija koronavirusa je rezultirala u neočekivanoj i rapidnoj promjeni potražnje za određenim radnim mjestima, te je skoro sigurno da će se u narednom periodu u svijetu znatno manje tražiti turističko osoblje, ali da će zato biti povećana potražnja za dobavljačima, te medicinskim osobljem.

Korona je zadnjih sedmica protutnjala bukvalno planetom i tako nam svima promijenila živote i naše životne navike, ali isto tako i neka naša osnovna prava kao što su sloboda kretanja, ali je jednako tako napravila i ogromnu promjenu na tržištu rada. Naime, zbog koronavirusa veliki broj kompanija trpi neviđene gubitke, obzirom da su zbog trenutne situacije onemogućeni da obavljaju svoje poslove, pa su primorani otpuštati mnoge radnike, ali se ipak sa druge strane povećala potražnja za nekim specifičnim zanimanjima.

Ako je sudeći po podacima na web stranicama za konkurse, može se primjetiti drastična razlika u potražnji za određenim zanimanjima i djelatnostima, a sasvim sigurno je najveće iznenađenje porast potražnje za ključnim poslovima kao što su zdravstvo, te radna mjesta u organizmacija koje podržavaju rad države. Tako se sada u Americi pojavila i lista najtraženiji poslova, a sve to se odnosi i na globalne tendencije koje vladaju na Zapadu.

Najtraženija zanimanja, tako, su:

Radnici u trgovinama

Operatori sistema na računarima

Ovlaštene računovođe

Zdravstveni radnici

Građevinski radnici

Radnici u skladištu

Psiholozi

Vozači

Dostavljači

Pored ovih zanimanja, stručnjaci naglašavaju da je također sve veća potreba za okretanjem ka zemljoradnji, zbog čega se traži velika radna snaga i u tom fahu. Tako se sada predviđa da ako epidemije još potraje da bi se mogao lako desiti fenomen potpune zatvorenosti države što bi rezultiralo anuliranjem uvoza, pa bi domaća proizvodnja hrane bila prioritet.

Preporučujemo