Savjeti Zdravlje

Komarci i korona irus. Da li mogu prenijeti virus?

U ovom vremenu u kome ima mnogo pitanja bez adekvatnog odgovora ovo

je jedno koje muč mnoge.

Da li k0marci tokom pandemje korona virusa mogu prenjeti virus ljudima?

Najgore je u svemu što je sa korona virusom jako mnogo nepoznanica .

Stručnjaci ističu da koliko je njia poznato kmarci isu u stanju prenijeti

krona virus i takvo se šta ni ne očekuje.

Prvi razlog o stručnjacima je činjenica što je faza viremije odnosno boravka

virusa u krvi relativno kratka.

Druga stvar je zbog toga što se virusi najbolje prenose one bolesti čiji su uzročnici takvi da

se umnožavaju ili imaju neki mehanizam za opstajanje.

Sam komarac nije vektor prenosa.