Zanimljivosti

Ko su VIRDŽINE !? MUŠKARCI , KOJI SU ZAPRAVO ŽENE , svi se pitaju o čemu se tu radi !?

Virdžine su odavno zaboravljene, ali se danas sve češće susrećemo s tom pojavom a da je nismo ni svesni. Ko su te žene koje glume muškarce!?

 

 

Naime od davnina na našim podnebljima , su običaji takvi da nalažu da svu imovinu nasleđuju muška deca. Posebno ako se radi o ruralnim seoskim područjima , koja zahtevaju mnogo fizičkog rada , koji traži izzetnu mišićnu snagu i snalažljivost. Iz tog raloga su kuće u kojima su se rađala samo ženska deca bile u problemima , niko nije mogao da nasledi imovinu koju roditelji stiču i sve bi to propalo , ili bi sve stečeno mučnim radom država uzela sebi. Eh  upravo iz tog razloga u kućama na području Crne Gore i Srbije , gde su se rađala samo ženska deca , roditelji su te devojčice odgajali kao dečake.

 

 

One su nosile mušku odeću, imale su muške frizure , obavljale su muške poslove , grudi su obično skrivale i pritiskale presama ,a neretko su nosile i muška imena. Tako da su svi osim njihovih ukućana zapravo njim smatrali muškarcima. One su se i družile sa muškarcima , po birtijama i seoskim kafanama , tako nikada niko nije sumnajo u to da su one zapravo žene , koje se ponašaju kao muškarci.

Te žene su nazivane virdžinama i one su postajale naslednici svojih roditelja. Ali celi problem nakon toga je ležao u tome , što one nisu imale svoje naslednike , pa je imovina , na kraju svakako dopadala državi u ruke.  Ova pojava kao takva je danas izumrla. Međutim danas veliki broj žena se identificira više sa muškim polom nego sa ženskim , iz nekih drugih razloga.  Ali virdžine su bile heroji svog vremena , jer žrtvovale su sopstvene živote , za rad dobrobiti porodice

 

.