Veš mašina je u zadnjih nekoliko sedmica mostala daleko najkorišteniji uređaj u kući, ne samo kod nas, već i u čitavom svijetu.

Razlog za to je naravno aktuelna pandemija koronavirusa jer se veš mašina mora svakodnevno upotrebljavati, odnosno jer se odjeća koja se nosi vani odmah baca na pranje po povratku kući, bez obzira što se nosila samo jednom. One se, samim time, mnogo češće kvare, pa majstori zato sada imaju puno više posla, ali i više novca u džepu. Mnogi koji koriste redovno veš mašine znaju to jako dobro.

Neki također znaju samo za jednu temperaturu, dok ostalih desetak mogućih funkcija na glavnom tasteru i ne pokušavaju shvatiti. Šta je onda sa tih ostalih tastera i posebno pitanje – za šta se koriste vratanca na dnu veš mašine? Neki se nikada zapravo nisu usudili to da otvore niti znaju za njihovu svrhu. Mi vam upravo danas govorimo o tim skrivenim, misterioznim detaljima vaše veš mašine.

Naime, svaka veš mašina obavezno u donjem dijelu ima mala vrata, a većina ljudi ne znaju koja je funkcija tih vrata. Znate li vi slučajno za šta se ona koriste i da li se ona uopšte mogu otvoriti? Naime, iza tih vratanaca se nalaze krajnji odvodi za vodu, pa se tu može lako pronaći sve ono što se izgubi tokom rada veš mašine.

Često se zna desiti da se na tim mjestima pronađu novčići, čarape, sitne maramice i slično, zapravo sve ono što vam nedostaje nakon pranja. Trebate odmah postaviti jednu posudu ili lavor ispod prije nego što ova vrata otvorite jer će onda izaći jako puno vode.

Preporučujemo