Novo

Iz Njemačke stižu užasne vijesti za radnike sa Balkana. Na snagu stupa odmah…

Prije pandemije primjetno je bilo da veliiki broj radno sposobnog stanovništva

sa balkana odlazi u zapadne zemlje pogotovo mlaih osoba.

Svjesni su svi toga da ih tamo čekaju bolji uslovi rada, života a ovdje se

samo može preživljavati.

Nepisano pravilo je bilo da odlazak u Njemačku znači najbolje.

U Njemačkoj se kaže svaki drugi korka naletite na nekog sa naših prostora

pošto ih je stvarno mnogo.

Medicinski radnici su mogli da odu sa osnovnim poznavanjem jezika pa pored

medicinskih sestara odlazili su i doktori.

Bolja plata, bolji uslovi rada pa se selila i cijea porodica.

Ali situacija se uveliko promijenila dolaskom pandemije korona virusa.

Sve se poremetilo pa je i Njemačka morala donijeti odluku koja se nimalo

Balkancima neće svidjeti.

Uveliko je opala potražnja za radnicima zbog velikog broja firmi koje su

prestale sa radom .

Sve je prestalo dolaskom pandemije i sada se svi bore da pokrenu ekonomiju

na neki način.

Očekivanja su da bi bar do ktaja godine moglo sve da dođe na svoje mjesto ali…