Nakon što je radove na izgradnji mini – hidroelektrane u selu Rakita stopirala opštinska Građevinska inspekcija, isto je i Republička inspekcija za zaštitu životne sredine učinila, koja je protiv investitora i podnela prijavu. Investitor najavljuje i u ovom slučaju žalbu, pišu Južnevesti.

Pri obilasku radova na postavljanju cevovoda za MHE, Milan Štetić i Dragana Šelmić koji rade kao republički inspektori, utvrdili su da je u okviru prirodnog korita za velike vode postavljeno 300 do 350 metara cevovoda, a to je protivno rešenju Zavoda za zaštitu prirode koje je investtiror 12. septembra prošle godine dobio.

Uklanjanje vegetacije i ukopavanje nije dozvoljeno u okviru prirodnih korita za veliku vodu, te njihovo postavljanje iznad pritoka Rakitske i same reke, stoji u uslovima koje je Zavod uputio investitoru.

Pošto je investitor postupio u suprotnosti sa rešenjem, inspektori su mu uručili rešenje o zabrani izvođenja radova, a morati će izvaditi postavljene cevi. Istovremeno će i odgovarajuća prijava biti podneta protiv investitora.

Investitor Goran Belić kaže da će se i na ovo rešenje žaliti, zato što su mišljenja da je ono nezakonito.

-Mislimo da smo ispoštovali sve uslove i učinili to u potpunosti. Tamo stoji da se cevovod ne sme stavljati na mestu korita velikih voda, ali ne kaže se koje su to vode, da li petogodišnje, dvogodišnje ili jednogodišnje. Verovatno smo u hiljadugodišnjim ili stogodišnjim, kaže Belić.

Smatra da je zabrana paušalna, zato se ne zna po kojim su je kriterijumima doneli.

Ali, iako se samo na “velike vode” ograničavaju u uslovima Zavoda za zaštitu prirode, pod tačkom 11. u vodnim uslovima koje je izdao Vodoprivredni centar ‘Morava’, stoji da se ‘trasa cevovoda ne može graditi i projektovati duž toka reke u rečnom koritu za veliku vodu, koje je urezom stogodišnjih voda određeno’.

Podsećanja radi, Građevinska inspekcija isto je tako stopirala radove zato što je prilikom izgradnje pronašla niz nedostatak.

Kamp prikolica koja je služila kao magacin početkom nedelje je izgorela blizu gradilišta vodozahvata za mini – hidroelektranu, a policija uzrok požara i dalje nije utvrdila.

Preporučujemo
Loading..