Građani Crne Gore više neće biti uslovljeni da plaćaju dugove starije od dvije godine kako bi bili povezani na struju ili vodu, što predviđa novi prijedlog zakona o zaštiti potrošača koji je donijela lokalna vlada.

Jovo Rabrenović iz Ministarstva ekonomije rekao je nakon sjednice da će potrošač biti zaštićen novim zakonom. Kako tvrdi, potrošači će biti zaštićeni tako da trgovac neće moći isključiti struju ili vodu ako želi pokrenuti postupak protiv njega, osim ako sud ne presudi, ako to bude duže od dvije godine.

“To znači da od potrošača više neće biti traženo da plaćaju dug stariji od dvije godine, na primjer, da uključe struju, vodu”, smatra on. Naglašava da će trgovac takođe imati obavezu da informiše potrošača o iznosu duga i zastarjelim dugovima, a ne samo tekućim računima.

“Takođe će biti u obavezi da navede kamate po raznim osnovama koje potrošač mora da plati”, rekao je on. Prema novom zakonu, svaki prodavac će takođe imati obavezu da potrošaču vrati novac, a ako to ne učini, bez obzira na iznos novca, može biti kažnjen.

Predlažući zakon kojim se mijenja Zakon o zaštiti potrošača, Crna Gora se približava zatvaranju Poglavlja 28 Zaštita potrošača i zdravlja u pregovorima o pristupanju EU. Rabrenović kaže da sve ovo pruža realnu šansu da potrošači u Crnoj Gori osjete istu zaštitu kao potrošači u zemljama EU i da uživaju isti nivo potrošačkih prava.

Preporučujemo