Koronavirus i katastrofe koje je pandemija donijela na naše prostore, ali i ostatak svijeta zasjenile su činjenicu da se nasilje u porodici, u Bosni i Hercegovini, konkretnije u Republici Srpskoj od idućeg mjeseca više neće tretirati kao prekršaj, već kao zločin.

Osim počinitelja, od sada će se zdravstveni i obrazovni radnici, policajci, ali i građani koji ne prijave nasilje ili bilo koji vid zlostavljanja u porodici suočiti sa sankcijama ako ne postupaju adekvatno u takvim slučajevima .

Nasilje u porodici

Novi Zakon o zaštiti od nasilja u okviru porodice u RS stupa na snagu 1. juna, a među onima koji su najodgovorniji za njegovo usvajanje je zastupnica SDS-a u Narodnoj skupštini RS-a i profesorica Pravnog fakulteta u Banjoj Luci Ivanka Marković, koja već jako dugo surađuje sa raznim organizacijama i bori se protiv nasilja u porodičnoj zajednici.

Marković objašnjava za Srpskainfo da se najvažnija novost koju donosi ovaj zakon odnosi na ukidanje prekršaja, tako da nasilje u okviru porodice više neće biti prekršaj, već krivično djelo.

Tužilaštvo – najvažnija karika u rešavanju slučajeva nasilja u ...

“Da bi se ostvarila odgovarajuća zaštita žrtava nasilja predviđena su nova rješenja, poput obaveze subjekata zaštite da na prvi razumljiv način obavijeste žrtvu o svim njenim pravima i institucijama, tijelima, pravnim osobama i organizacijama koje pružaju pomoć, podrška i zaštita ”, objašnjava Marković.

Ističe da ovo omogućava žrtvi nasilja da se pravovremeno upozna s njihovim pravima i institucijama koje su dužne pružiti pomoć.

Uvedena je također i obaveza za policijske službenike da procjenjuju rizik na temelju utvrđenih kriterija za svaku prijavu nasilja u okviru porodične zajednice kako bi se spriječilo ponavljanje nasilja ili neki drugi teški zločin.

Više o ovoj temi čitajte OVDJE.

Nasilje u porodici - Vaš psiholog

Preporučujemo