Najvažniji podaci, barem ako pitate numerologa, sadržani su u datumu rođenja jedne osobe, koji se de facto nikada ne mijenja. Dakle, datum rođenja može nam puno reći o karakteristikama, prilikama, zdravlju i općenitoj situaciji.

Međutim, ako u datumu rođenja postoji jedna nula, ona automatski pojačava broj do kojeg se u datumu nalazi.

Nula u datumu rođenja 1 i 0

Broj 1 – samopouzdanje, kreativnost. Ljudi koji posjeduju taj broj, imaju dosta puno energije. Moraju izbjegavati trošenje te svoje energije na stvari koje ih blokiraju ili na neki način donose nemir. Energija koja opisuje broj jedan, može se koristiti u kreativne svrhe, poput sporta ili nekih određenih terapija. Kad je 1 pored 0, može donijeti mnogo originalnosti, neovisne prirode, ali u nekim segmentima i izraženu sebičnost.

Nula u datumu rođenja 2 i 0

Broj 2 – harmonija i sklad. Ljudi koji imaju u svom datumu rođenja broj dva, moraju se truditi da pronađu najveću moguću ravnotežu u životu. Isto tako, na emocionalnoj razini, morate pronaći ravnotežu kako biste izbjegli nedosljednosti i neravnoteže. Broj 2 u kombinaciji s 0 odnosi se na pojačanu intuiciju.

Nula u datumu rođenja 3 i 0

Broj 3 – ranjivost, komunikacija. Osobe s brojem 3 previše su sklone emocionalnim i nepromišljenim reakcijama. Moraju potražiti načine da prevladaju postojeće blokade i tako postignu emocionalnu usklađenost. Broj 3 skupa s 0 odnosi se na visoku inteligenciju i percepciju.

Nula u datumu rođenja 4 i 0

Broj 4 – praktičan pristup, upornost. Ti su pojedinci rođeni individualci, i tu nema promjene.  Ovakve osobe ne znaju, a često i ne žele, da rade u timu, u paru ili u bilo kakvoj mnogoljudnoj organizciji, već sve obavljaju sami i samo se na sebe oslanjaju, ne tražeći i ne očekujući pomoć od drugih. Broj 4 zajedno sa 0 pokreće prisutnost velike praktičnosti.

Ostatak teksta pročitajte ovdje

Preporučujemo