Priča o srpskom doktoru u Briselu započinje nakon što je diplomirao medicinu 2000. godine u Srbiji, s nadom u svijetlu budućnost kao mladi liječnik. Međutim, suočio se s razočaranjem jer mu diploma nije bila priznata u Belgiji, gdje se preselio kako bi studirao i radio u stranoj zemlji. Unatoč uspješnom usvajanju jezika, suočio se s problemima priznavanja svoje diplome i razmišljao je o povratku u Srbiju.U to vrijeme, upoznao je beskućnika po imenu Frank, koji je često boravio u blizini njegove zgrade. Nakon što mu je Frank zatražio novac za pivo, doktor mu je pomogao.

Nakon tog susreta, Frank je saznao da je doktor, ali i da mu diploma nije priznata u Belgiji.Neočekivano, Frank je organizirao sastanak s nekim po imenu gospođa EE kako bi razgovarao o priznavanju doktorove diplome. Nakon uspješnog sastanka, doktor je dobio priliku raditi u privatnoj klinici sa spomenutom EE i proći proces nostrifikacije, uključujući opsežan test znanja u trajanju od tri mjeseca. Njegov život se transformirao ovim iskustvima, omogućujući mu da ostvari svoje karijerne ciljeve.

Naime unatoč svojim postignućima, doktor je ostao zahvalan Franku i tragao je za njim kako bi mu se zahvalio. Ova priča prikazuje kako neočekivani susreti i interakcije s ljudima mogu promijeniti tijek života i otvoriti nova vrata prilikom suočavanja s preprekama i izazovima.Međutim, u cijelom tom procesu, potraga za Frankom ostavila ga je bez sna. Proveo je mnogo vremena tražeći beskućnika po ulicama Brisela, nadajući se da će ponovno uspostaviti kontakt,sresti se sa s osobom koja mu je slučajno promijenila život.