Prošle jeseni, život jedne žene iz Beograda pretrpio je dramatičan preokret kada je njen suprug neočekivano preminuo od srčanog udara. Međutim, tragedija je postala još složenija kada se otkrilo da je njen suprug imao tajnu vezu sa drugom ženom dok je još bio u braku s njom, a ta žena se sada naziva njegovom ljubavnicom. Porodična drama dobiva dodatni sloj jer je suprug zakonski priznao dete koje je imao sa svojom ljubavnicom.Supruga koja je ostala iza pokojnog supruga se suočava sa dubokim tugovanjem i mnogim neočekivanim izazovima. Iako je podnela zahtev Fondu PIO-a za porodičnu penziju za svoju decu koju je delila sa pokojnim suprugom, ona još nije dobila odgovor na svoj zahtev.

Ono što je posebno potreslo ovu ženu je saznanje da ljubavnica njenog supruga već prima porodičnu penziju za dete koje je imala sa njim, a ovu penziju je potvrdio i pokojni suprug. Ova situacija je izazvala konfuziju i zabrinutost, te je žena kontaktirala Fond PIO-a kako bi bolje razumela situaciju.Fond PIO je dao svoje tumačenje situacije, pozivajući se na zakonske odredbe koje omogućavaju da žena ne može osporiti priznanje porodične penzije detetu ljubavnice ako nije bila svesna vanbračne veze tokom svog braka sa preminulim suprugom. Zakon nudi ovu mogućnost pod određenim uslovima, bez obzira na zakonitost deteta, pod uslovom da su ispunjeni određeni preduslovi.

Ova priča jasno ilustrira kako život može postati komplikovan i težak nakon neočekivanog gubitka i kako porodica mora suočiti se ne samo sa tugom zbog gubitka voljenog supruga i oca, već i sa složenim procesima birokratije i pravnim postupcima. U Srbiji, pravo na porodičnu penziju nije ograničeno samo na supružnike, već pod određenim okolnostima to pravo mogu ostvariti i vanbračni partneri. Međutim, ovo pravo se ne dodjeljuje automatski, već se mora dokazati postojanje vanbračnog partnerstva putem vanparničkog postupka. Osim supružnika i vanbračnih partnera, ostali članovi porodice mogu imati pravo na penziju pod određenim uslovima. Ova situacija takođe ukazuje na važnost dobro vođene komunikacije i jasno definisanih zakonskih procedura kako bi se izbegle nesporazumi i nepravde u sličnim situacijama.