Danas ćemo ponovo o nečemu što je veoma interesantno za sve medije, a to je naravno Balkan koji nije bio ranije poznat i prozvan kao bure baruta.

U ovom današnjem tekstu ćemo da govorimo o nečemu što je naveo jedan poznati američki ekonomista koji je otvorio priču o jednoj dosta osjetljivoj temi na ovim prostorima, a to je svakako situacija između Nezavisne Republike Kosovo i Srbije. Naveo je, naime, kako je definitivno najbolja opcija da se lijepo i pošteno razmijeni teritorija kako ne bi više bilo nikakvih problema.

On smatra kako bi reduciranje nacionalnih granica zapravo bila najsigurnija opcija za sve nezadovoljne strane. U svom članku koji je publikovao on je naveo kako je Albanija još prije više od 10 godina proglasila svoju nezavisnost i da oni žive ugodnim životom, dok su Srbi još uvijek zarobljeni u enklavama.

On u svom djelu dalje govori to kako Srbi koji žive na teritoriji Bosne i Hercegovine imaju svoj vlastiti zasebni entitet (Republika Srpska). Također, s druge strane, postoji dosta Albanaca koji borave na teritoriji Srbije, a opet imaju svoju zvaničnu državu. Zbog toga je za njega najlogičnija solucija da se obavi poštena razmjena ovih teritorija? Je li to stvarno dovoljno da se zaustavi ova komplikovana situacija oko ove dvije države? Recimo, na isti način su se Grčka i Turska, sada već davne, 1923. godine dogovorili te su razmijenili teritoriju gdje je bilo uključeno više od 2 miliona ljudi. Ali, ono što treba da se podcrta je da možemo vidjeti kako je na tom primjeru princip razmjene teritorije bio pravi potez i da su obje strane danas i više nego zadovoljne.

Preporučujemo
Objavljuje BestBuy ShopSrijeda, 20. svibnja 2020.