Jednostavno je nevjerovatno da su u današnjem, modernom životu ljudi postali dovoljni samo za sebe, i u kojoj mjeri je došlo do otuđenja emocija i kulture među ljudima, tako da zapravo više skoro nikako ne komuniciramo na “staromodni” način, već isključivo telefonima i kompjuterima.

Posebno je zabrinjavajuće što je vidljivo da među ljudima postoji sve manje empatije i razumijevanja. Što se tiče poštovanja, respekta prema drugima i opšte kulture, to da ne pominjemo uopšte. Danas se sve svelo na lični interes i na totalni egoizam, jer ljudi više ne mare šta će učiniti, na koji način, i preko čega će preći kako bi stigli do svog cilja.

Sve je više onih koji su na neki način nešto uspješniji, koji gledaju na one koji su bili manje sretni u svom životu s nepoštenjem i nečovječnim ponižavanjem.

Koriste nas ljudi diljem svijeta da objavljuju svašta moguće na društvenim mrežama, neke zanimljive stvari iz života ili neka neobična dešavanja, ali mnogi od njih zapravo nemaju mjeru u takvim stvarima jer misle da su bolji od drugih.

Naime, danas su društvene mreže, posebice na Balkanu, počele dijeliti fotografiju na kojoj stoji opis koji govori kako kreator slike ismijava i ponižava čovjeka koji stoji ispred njega u redu, i to zbog njegove odjeće. 

Ispod fotografije ide jedna krajnje nečovječna rečenica koja glasi otprilike ovako: “Kada čekate u redu za dobijanje lične, a ispred vas lik stoji s rupom na trapericama”.

Iako se ne zna identitet osobe koja je to objavila, mi ovo slobodno možemo da zovemo nečovječno priopštenje, ali mnogi su dotičnog osudili zbog njegovog čina, a dok su drugi rekli kako im je žao što ima tako siromašnih ljudi među nama.

Preporučujemo